Metsaş Ürün Kataloğu - 2022
CM029021

CLAX HYPO 4AL1 KLORLU SIVI AğARTICI 5,5KG

Genel Bilgiler
Ürün Nr:  10575
Kod:  CM029021
Ambalaj:  5,50kg / 2 li Koli


Ürün Grubu
Çamaşır Suyu


Online Sipariş
Online Sipariş Sistemi
Ürün Tanımı
Clax Hypo, ticari çamaşırhanelerle, otel ve hastane çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş bir çamaşır ağartma maddesidir. Ürün, her çeşit beyaz ve limitli sayıda sabit renkli çamaşırlar için uygundur ve 20 - 40°C aralığındaki sıcaklıklarda durulama safhasında kullanılmalıdır.

Teknik Bilgiler / Veriler
AÇIKLAMA Clax Hypo, ticari çamaşõrhanelerle, otel ve hastane çamaşõrhanelerinde kullanõlmak üzere özel olarak formüle edilmiş bir çamaşõr ağartma maddesidir. Ürün, her çeşit beyaz ve limitli sayõda sabit renkli çamaşõrlar için uygundur ve 20 - 40°C aralõğõndaki sõcaklõklarda durulama safhasõnda kullanõlmalõdõr. ÖZELLİKLERİ Clax Hypo, hipoklorit,alkali ve stabilizan maddeler bazlõ, etkili bir ağartıcı içeren düşük sõcaklõk ağartma sistemidir. Çok akõşkan bir likit oluşu, yõkama suyuna ideal miktarda ilave edilebilme olanağõ ve pompalanabilme kolaylõğõ getirir. Bu ürün, klora dayanõklõ boya içeren renkli ameliyathane çamaşõrlarõ dahil tüm beyazlarda kullanõlabilir. İyi bir ağartma verimi, aynõ zamanda minimum tekstil zararõ için yõkama suyu sõcaklõğõ 30 0C?nin altõnda olmalõdõr. Ayrõca Clax Hypo, sõcaklõk, pH ve temas süresi uygun olduğunda iyi bir hijyen sağlar. Lütfen dikkat: Bu tip bir ağartõcõ klorhegzidin lekeli çamaşõrlarda kullanõlmamalõdõr. Yõkama suyunda klorun, enzim içeren ürünlerle beraber kullanõlmamasõ önerilir. Klor, enzimin etkisini yok edecektir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanõm Talimatlarõna bakõnõz. ÜRÜN AVANTAJLARI ? Bütün beyaz çamaşõrlar için mükemmel ağartõcõ ? Dozajlamasõ kolay ? Kullanõm Talimatlarõna uyulduğunda minimum seviyede tekstil zararõ ? Düşük sõcaklõklarda ağartma imkanõ,enerjiden kazanç ? İyi bir hijyen sağlama imkanõ KULLANIM TALİMATLARI Dozaj seviyesi yõkama sõnõflandõrõlmasõna göre değişir. Dozaj önerisi: 6 –15 ml/kg kuru çamaşõr Lütfen dikkat: ? İyi bir ağartma verimi, aynõ zamanda minimum tekstil zararõ için yõkama suyu sõcaklõğõ tercihen 28°C civarõnda olmalõdõr. ? Bu sõcaklõkta yõkama suyu pH’õ 9.5 civarõnda olmalõdõr. ? Eğer pH 9.5’un altõnda ise ortamdaki hipoklorus asit konsantrasyonunun artmasõndan dolayõ klor daha aktif hale gelir ve hipokloritten daha kuvvetli olduğu için çamaşõra fazla zarar verir. ? Bu nedenle yõkama suyunda pH kontrolü esastõr. ? Daha yüksek pH değerlerinde klor daha az aktiftir, bu durumda sõcaklõğõn yükseltilmesi daha uygun olur; pH 10.5?ta yõkama suyu sõcaklõğõ 50 - 55 0C olmalõdõr. ? Hipoklorit, klorhegzidin ile reaksiyona girip ağartõlmasõ çok zor olan kahverengi lekeler oluşturur. ? Çamaşõr ağartma işlemi bittikten sonra son durulamada klor kalmamasõ için lütfen nötralize işlemi yaptõğõnõzdan emin olun (Clax Rid). Yetersiz bir nötralizasyon, kurutma esnasõnda yüksek sõcaklõkla karşõ karşõya gelen çamaşõrda sararmaya yol açar. ? Naylon (polyamide) temizliğinde klor kullanmayõn. TEKNİK VERİLER Görünüm Berrak, sarõ sõvõ Relatif yoğunluk, g/cc, 20°C 1.085 pH [direk] 13.2 Aktif klor [%] 4 - 5

İlgili Belgeler / Dökümanlar
JohnsonDiversey Clax Ürün Grubu E-Broşürü


Ürünler
Arama
Bağlantılar
Metsaş Kurumsal Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Online Sipariş | Bilgi Bankası | Referanslar | İletişim | Site Haritası