Metsaş Ürün Kataloğu - 2022
TS029014

SUMA QUİCK D4.1 ALKOL BAZLI YüZEY DEZENFEKTANI 0,71KG 6'LI KOLİ

Genel Bilgiler
Ürün Nr:  10268
Kod:  TS029014
Ambalaj:  6 adet


Ürün Grubu
Mutfak Temizlik Ürünleri


Online Sipariş
Online Sipariş Sistemi
Ürün Tanımı
Alkol bazlı yüzey dezenfektanı. Suma Quick D4.1, endüstriyel mutfaklar için kullanıma hazır sprey dezenfektandır.

Teknik Bilgiler / Veriler
AÇIKLAMA Suma Quick D4.1,endüstriyel mutfaklar için kullan?ma haz?r sprey dezenfektand?r. ÖZELLİKLERİ Suma Quick D4.1 gõda temas yüzeylerini de içeren bütün sert yüzeylerde kullanõma hazõr dezenfektandõr. Mutfak ekipmanlarõnõn ve diğer sert yüzeylerin hõzlõ ve etkin dezenfeksiyonunu sağlayan alkol ve bakterisidin optimum bir karõşõmõdõr. Geniş bir yelpazedeki mikroorganizmalara karşõ etkilidir. ÜRÜN AVANTAJLARI ? Birçok mikroorganizmaya karşõ etkindir,hijyen güvenliğine katkõda bulunur ? Trigger sprey sayesinde kullanõmõ kolaydõr ? Çabuk kuruma özelliği sayesinde iş akõşõndaki duraklamalarõ minimize eder KULLANIM TALİMATLARI Kirli alanlarõ, kullanõmdan önce bir JohnsonDiversey deterjanõ ile yõkayõp bol su ile durulayõn. 1. Suma Quick D4.1‘i, temiz yüzeye uygulayõn. 2. 5 dakika bekleyin. 3. Yemeklerle kontak halinde olan yüzeyleri durulamak için temiz suya batõrõlmõş bez veya tek kullanõmlõk kağõt havlu kullanõn. TEKNİK DATA Görünüş Berrak sõvõ pH direkt 7.1 Yoğunluk (20 0C) 0.95

İlgili Belgeler / Dökümanlar
JohnsonDiversey Suma Ürün Grubu E-Broşürü


Ürünler
Arama
Bağlantılar
Metsaş Kurumsal Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Online Sipariş | Bilgi Bankası | Referanslar | İletişim | Site Haritası