Metsaş Ürün Kataloğu - 2022
GT029010

TASKİ CLONET EXTRA BANYO TEMİZLEYİCİ 0,79KG 6'LI KOLİ

Genel Bilgiler
Ürün Nr:  10337
Kod:  GT029010
Ambalaj:  6 adet


Ürün Grubu
Tuvalet / Banyo Temizlik Ürünleri


Online Sipariş
Online Sipariş Sistemi
Ürün Tanımı
Seramik, metal ve emaye yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan kireç birikintilerini çözen banyo temizleyici / kireç çözücü. Klozet ve banyo yüzeylerindeki kireç taşı birikimlerinin ve diğer kirlerin etkin şekilde temizlenmesi için kullanıma hazır temizleme maddesi.

Teknik Bilgiler / Veriler
AÇIKLAMA Klozet ve banyo yüzeylerindeki kireç taşõ birikimlerinin ve diğer kirlerin etkin şekilde temizlenmesi için kullanõma hazõr temizleme maddesi. ÖZELLİKLERİ ? Seramik, metal ve emaye yüzeylerde su sertliği dolayõsõyla oluşan kireç birikintilerini çözer ? Hõzlõ sonuç veren uygulama ? Yüzeyleri çizmez, matlaştõrmaz ÜRÜN AVANTAJLARI ? Kireç taşõ birikimlerini hõzla çözer ? Düşey yüzeylerde uzun süreli kalabilme ve temizlik işlemine devam edebilme özelliği ? Seramik, porselen ve metal yüzeylerde güvenli kullanõm KULLANIM TALİMATLARI Dozaj Önerisi: TASKI clonet kullanõma hazõr bir mamüldür, seyreltmeden kullanõn. Uygulama: Klozet/tuvalet giderinin sifonunu çekin. Mamülü, klozetin tuvalet giderinin kõvrõmlõ kenarlarõnõn içine doğrultarak çeperi boyunca bolca sõkõn. 5-10 dakika etki süresi olarak bekleyin. Gerekirse fõrça kullanõn. Sifonu çekerek durulayõn. Aşõrõ yoğun kireç taşõ birikimi halinde uygulama süresini uzatõn (1 - 2 saat). Yüzey temizliğinde TASKI clonet extra?dan bir miktar direk yüzey üzerine dökülür. Silinerek temizlenir, daha sonra durulanõr. Önemli not: Klorlu mamüllerle karõştõrmayõn. Mermer gibi aside hassas yüzeylere uygulamayõn. Aside hassas bir yüzeye damlamasõ halinde mamülü yüzeyden süratle temizleyip derhal bol su ile durulayõn. Kullanmadan önce göze çarpmayan bir yerde yüzey malzemesinin ürüne dayanõklõlõğõnõ test edin. TEKNİK VERİLER ? Görünüm: Berrak, pembe renkli sõvõ ? Yoğunluk [20°C] g/cm3: 1.05 ? pH-değeri [1% ]: 2.0

İlgili Belgeler / Dökümanlar
JohnsonDiversey Taski Ürün Grubu E-Broşürü


Ürünler
Arama
Bağlantılar
Metsaş Kurumsal Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Online Sipariş | Bilgi Bankası | Referanslar | İletişim | Site Haritası