Metsaş Ürün Kataloğu - 2022
TS029039

TASKİ EXPERT 4 MAGİC MOP TOZ TOPLAMA ÜRüNü 4KG

Genel Bilgiler
Ürün Nr:  10256
Kod:  TS029039
Ambalaj:  


Ürün Grubu
Yüzey Temizleyici


Online Sipariş
Online Sipariş Sistemi
Ürün Tanımı
Antistatik toz toplama ürünü.

Teknik Bilgiler / Veriler
AÇIKLAMA Antistatik aerosol toz toplayıcı. Yüzey aktif maddelerinin etkin kar?fl?m?, zeminden veya paspas veya bez yüzeylerinden kirin ve serbest partiküllerin tamamen çekilmesini sa¤lar ve m?knat?s gibi ifllev görür. Toz art?k etrafta uçuflmamaktad?r ve bir çaba sarf etmeden etkin flekilde ortadan kald?r?l?r. ÖZELLİKLERİ ? Toz paspaslar?na ve toz bezlerine uygulamak için kullanmaya haz?r toz magneti. ? Ya¤lar?n ve yüzey aktif maddelerin, tozu çekmek ve tutmak için tasarlanm?fl özel kar?fl?m?. ? Yüzey güvenli¤i ÜRÜN AVANTAJLARI ? Toz al?nmas?n? kolaylaflt?r?r! Kiri ve tozu çeker ve tutar, sonra sadece çalkalama veya vakumlama ile h?zla salar. ? Uygulama sonras? uzun süre boyunca etkindir (özellikle havaalanlar?, al?flverifl merkezleri vs. için ) ? Yüzeyde kal?nt? veya ya¤l? film tabakas? b?rakmaz. KULLANIM TALİMATLARI Dozaj: Kullanmaya haz?r aerosol kutusu. Uygulama: Sadece ürünü do¤rudan kuru bir bez veya paspas üzerine püskürtün ve zeminin veya yüzeyin tozunu al?n. Paspas?/bezi düzenli olarak çalkalayarak veya vakumlayarak kiri at?n. TASKI Lamello ve TASKI Floortex, tülbent veya saçakl? paspas ile beraber kullan?n. TEKNİK DATA Görünüm : Aerosol Relatif yo¤unluk (20°C) : 0.77 pH (direkt) : pH (solüsyon) %20 :

İlgili Belgeler / Dökümanlar
Ürün ile ilgili belge bulunmamaktadır.

Ürünler
Arama
Bağlantılar
Metsaş Kurumsal Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Online Sipariş | Bilgi Bankası | Referanslar | İletişim | Site Haritası