Metsaş Ürün Kataloğu - 2022
TS029023

TASKİ JONTEC TENSOL YüZEY TEMİZLİK / BAKIM ÜRüNü 10KG

Genel Bilgiler
Ürün Nr:  10247
Kod:  TS029023
Ambalaj:  10 kg


Ürün Grubu
Yüzey Temizleyici


Online Sipariş
Online Sipariş Sistemi
Ürün Tanımı
Yüzey aktif madde bazlı zemin temizleme / bakım maddesi. Film tabakası oluşturmadan parlatılabilen zemin temizlik / bakım maddesi.

Teknik Bilgiler / Veriler
AÇIKLAMA Film tabakas? olu?turmadan parlat?labilen zemin temizlik / bak?m maddesi. ÖZELLİKLERİ ? Suda çözünebilen bakõm maddelerinin dengeli bir bileşimi olan zemin temizlik / bakõm maddesi ? Kaymayõ önler ? Az köpürür ? Hoş kokulu ÜRÜN AVANTAJLARI ? Film tabakasõ oluşturmadan temizler / parlatõr ? Kaymayõ önleyici yüzey oluşturur ? Kolaylõkla moplanõr ? Kombine yer yõkama makinesi ile kullanõlabilir ? Tek diskli makine ve sprey ünitesi ile kullanõlabilir KULLANIM TALİMATLARI Dozaj Önerisi: Minimum dozaj: 10 L su için 50ml (0.5%) Önerilen: 10 L su için 100 ml (1%) Ağõr kirler: Dozajõ artõrõn İlk uygulama: 7.5L su için 2.5 l (25%) Gözenekli yüzeylerde dozajõ %50’ye kadar artõrõn Tek diskli makine ve sprey temizleme: 400ml su için 100ml (20%) Uygulama: Manuel: Islak moplama:TASKI Tensol?ü kova içinde önerilen dozajlarda hazõrlayõn ve uygulayõn. Kirlenen solüsyonu yerden temizleyin ve durulama yapõn. İlk uygulama: TASKI Tensol?ü kova içinde önerilen dozajlarda hazõrlayõn ve temiz bir mopla yüzeye uygulayõp solüsyonu kurumaya bõrakõn. Daha iyi bir parlaklõk için ovalayõn. Makine ile: ? Kombine yer yõkama makinesi: TASKI Tensol?ü makine tankõnda önerilen dozajlarda hazõrlayõn, uygulayõn, kirli solüsyonu yerden temizleyin. ? Tek tanklõ makine ile: Önerilen dazajlarda solüsyonu hazõrlayõp sprey ünitesiyle püskürtün. Daha iyi bir parlaklõk için ovalayõn. Kullanmadan önce küçük, göze çarpmayan bir yerde yüzey malzemesinin mamule dayanõklõlõğõnõ test edin. Önemli: Ahşap, mantar gibi suya hassas yüzeylerde kullanmayõn. TEKNİK DATA ? Görünüş: Berrak, renksiz sõvõ ? Yoğunluk [20°C]: 1.00 ? pH-değeri-direkt: 8.0 - 8.5

İlgili Belgeler / Dökümanlar
JohnsonDiversey Taski Ürün Grubu E-Broşürü


Ürünler
Arama
Bağlantılar
Metsaş Kurumsal Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Online Sipariş | Bilgi Bankası | Referanslar | İletişim | Site Haritası