Metsaş Ürün Kataloğu - 2022
TS029024

TASKİ SPRİNT DEGERM HİJYENİK YER TEMİZLEYİCİ 10,3KG

Genel Bilgiler
Ürün Nr:  10248
Kod:  TS029024
Ambalaj:  10.3 kg


Ürün Grubu
Yüzey Temizleyici


Online Sipariş
Online Sipariş Sistemi
Ürün Tanımı
Hijyenik Yer Temizleme Ürünü.

Teknik Bilgiler / Veriler
AÇIKLAMA Sert yüzeyler ve orta-risk alanlar? s?n?f?na giren zeminlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için bakterisidal ve fungisidal etkili ürün. ÖZELLİKLERİ ? Temizleyici ve dezenfektan maddelerin çok iyi dengelenmifl kombinasyonu ? Mikro-organizmalara karfl? etkin ÜRÜN AVANTAJLARI ? Gram-pozitif ve gram negatif bakteri ve mantar gibi mikro-organizmalar? etkin flekilde öldürür ve yok eder. ? Ayn? anda hem temizler hem de dezenfekte eder. ? Tüm sert suya dayan?kl? yüzeyler için uygundur. ? Ayn? zamanda hal?lar?n dezenfekte edilmesi için de uygundur. KULLANIM TALİMATLARI Dozaj: DGHM?ye göre önerilen dozaj: 1 saat reaksiyon süresi için 10 l so¤uk solüsyon için (%1.5) 150 ml veya 4 saat reaksiyon süresi için 10 l so¤uk solüsyon için (%1) 100ml Solüsyonun haz?rlanmas?: TASKI pompa kab? arac?l?¤?yla: 4 L (%1) so¤uk solüsyon için 40 ml (2 darbe), 4 L (%1.5) so¤uk solüsyon için 60 ml (3 darbe) Uygulama: Zemin yüzeyleri üzerinde: Ürünü ekleyin, temiz bir bez ile solüsyonu uygulay?n ve e¤er gerekirse silin ve yüzeyin / nesnenin hava ile kurumas?n? bekleyin Zeminler: Sert zeminlerde: Ürünü ekleyin ve dezenfektan bez veya paspas kullanarak solüsyonu nazikçe uygulay?n. Zeminin en az 5 dakika boyunca tamamen ?slak kalmas?n? sa¤lay?n ve e¤er gerekirse durulay?n. Ortam havas?nda kurumas?n? bekleyin. Hal?larda: %1 Sprint Degerm solüsyonu ile hal?ya su ekstraksiyonu uygulay?n ve e¤er gerekirse durulay?n. Önemli not: S?cak su kullanmay?n. Di¤er ürünlerle kar?flt?rmay?n. Suya karfl? hassas yüzeylerde kullanmay?n. TEKNİK DATA Görünüm : fieffaf, aç?k sar? s?v? Relatif yo¤unluk (20°C) : 1.02 pH (direkt) : 10.5 - 11.5

İlgili Belgeler / Dökümanlar
JohnsonDiversey Taski Ürün Grubu E-Broşürü


Ürünler
Arama
Bağlantılar
Metsaş Kurumsal Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Online Sipariş | Bilgi Bankası | Referanslar | İletişim | Site Haritası